اردوی ملی ۶۳۸ پاکت چرس را در ولایت ننگرهار کشف و به دست آوردند

zia_omid

نیروهای لوای چهارم پیاده قول اردوی ۲۰۱ سیلاب، ۶۳۸ پاکت چرس خام که در قریه ی «بارو» ولسوالی «نازیان» ولایت ننگرهار جابجا شده بود، امروز در یک عملیات بدست آوردند.

این مواد پس از بررسی به مدیریت مواد مخدر پولیس ننگرهار تسلیم داده خواهد شد.