حمله طالبان در تخار عقب زده شد

zia_omid

طالبان شب گذشته در قریه«قره تاش» و«ایلتپو» در میان حوزه اول و ولسوالی هزار سموچ حمله کردند که نیروهای دفاعی و امنیتی با ایستادگی و مقاومت شدید حمله را با شکست رو به رو ساختند.

در نتیجه این درگیری، ۳ تن از طالبان به شمول قاری سعادت از افراد کلیدی طالبان کشته و ۲ تن دیگر آنان زخمی گردیده اند.