ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی «تیوره» ولایت غور کشته شد

zia_omid

شب گذشته طالبان از ولایات هرات، فراه و هلمند در ولایت غور تجمع نموده بودند و از چندین استقامت بالای پوسته نیروهای ملی دفاعی و امنیتی و خیزش های مردمی در اطراف شهر غور و ولسوالی های پسابند و تولگ ولایت غور حملات تهاجمی نمودند.

حملات دشمن با مقاومت شدید نیروهای دفاعی و امنیتی با شکست رو به رو شد.

در نتیجه درگیری ها، مولوی «نصر الله انصاری» ولسوال نامنهاد طالبان برای تیوره در ولسوالی تولک کشته شده و در ولسوالی پسابند نیز ۲ دشمن کشته و۳ تن زخمی گردیده اند که مولوی «گل احمد» مشهور به «متوکل» یکی از قوماندان طالبان نیز در میان زخمی هاست.