5 تن دهشت افگن کشته شدند

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 16 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی برنامه ریزی شده و 3 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 10 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 5 تن دهشت افگن کشته شده اند.

میدان وردک- از اثر ضربات هوائی در ولسوالی چک 3 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

هلمند- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی مارجه یک تن دهشت افگن کشته شده است.

پکتیکا- از اثر ضربه هوائی در ولسوالی جاجی یک تن دهشت افگن کشته شده است.