ولسوال و قاضی نامنهاد طالبان برای ولسوالی نمک آب کشته شدند!

zia_omid

در اثر حمله هوایی در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار، ولسوال نامنهاد طالبان بنام "برهانی گجر" و قاضی نامنهاد طالبان برای ولسوالی نمک آب ولایت تخار با ۱۱ تروریست دیگر کشته شدند و ۹ تن زخمی شدند.

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی عملیات های شان را برای پاکسازی کامل ولایت تخار از وجود طالبان ادامه خواهند داد که تا اکنون در نتیجه این عملیات ها ساحات و اراضی زیادی از وجود تروریست ها پاکسازی گردیده و ده ها طالب کشته و زخمی شده اند.

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی اکنون در ولایت تخار در حال پیشروی قرار دارند.