معدن لاجورد کران منجان بدخشان نیز به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد

zia_omid

نیروهای دفاعی و امنیتی در ادامه عملیات های شان پس از آزاد سازی مرکز ولسوالی کران منجان، معدن لاجورد این ولسوالی را هم امروز از کنترول طالبان آزاد کردند.

در عملیات آزادی سازی مرکز ولسوالی کران منجان و معدن لاجورد، تعداد زیاد از طالب ها کشته شدند، ده ها تن شان زخمی شدند و یک تعداد دیگرشان به نیروهای افغان تسلیم شدند.

عملیات ها علیه دشمنان صلح و ثبات در بدخشان به شدت ادامه دارد که تا اکنون افزون بر آزاد سازی سه ولسوالی، ده ها قریه در سایر ولسوالی های بدخشان نیز از وجود تروریست ها پاکسازی شده است.