گالری رسانه

د هلمند ۲۱۵ عزم قول اردو کې د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د وینا یوه برخه

د اشغال د خاتمې تړون او خپلواکۍ په وياړ، د ملي دفاع وزارت کومانډو ځواکونو پوځي تمرينونه نهمه برخه

به افتخار استقلال و توافقنامه خاتمه اشغال نمایشات نیروهای کماندوی وزارت دفاع ملی بخش هشتم

د اشغال د خاتمې تړون او خپلواکۍ په وياړ، د ملي دفاع وزارت کومانډو ځواکونو پوځي تمرينونه اوومه برخه

به افتخار استقلال و توافقنامه خاتمه اشغال نمایشات نیروهای کماندوی وزارت دفاع ملی بخش ششم

د اشغال د خاتمې تړون او خپلواکۍ په وياړ، د ملي دفاع وزارت کومانډو ځواکونو پوځي تمرينونه پنځمه برخه

به افتخار استقلال و توافقنامه خاتمه اشغال نمایشات نیروهای کماندوی وزارت دفاع ملی بخش چهارم

د اشغال د خاتمې تړون او خپلواکۍ په وياړ، د ملي دفاع وزارت کومانډو ځواکونو پوځي تمرينونه دریمه برخه

به افتخار استقلال و توافقنامه خاتمه اشغال نمایشات نیروهای کماندوی وزارت دفاع ملی بخش دوم

د اشغال د خاتمې تړون او خپلواکۍ په وياړ، د ملي دفاع وزارت کومانډو ځواکونو پوځي تمرينونه لومړۍ برخه

سخنان قاری فصيح الدين فطرت لوی درستيز قواي مسلح

دریمه برخه د ملي دفاع وزارت کمانډو ځواکونو د مانور په مراسمو کې د مولوي محمد یعقوب مجاهد څرګندونې

بخش دوم سخنان مولوی محمد یعقوب مجاهد در مراسم مانور نیرو های کماندوی وزارت دفاع ملی

د دوحې تړون د دویمې کلیزې په مناسبت کمانډویانو دمانور په مراسمو کې د مولوي محمد یعقوب مجاهد څرګندونې

د کابل په ښوونیز پوځي مرکز کې د ا.ا.ا مجاهدینو تمرینونه

مراسم فراغت مجاهدین امارت اسلامی از مرکز تعلیمی نظامی کابل

Pagination