گالری رسانه

تمرینات نظامی قطعات خاص امارت اسلامی بخش دوم

تمرینات نظامی قطعات خاص امارت اسلامی بخش اول

هوايي ځواکونو ته د ملي دفاع وزارت سرپرست د ارزښتناکو خبرو وروستۍ برخه

هوايي ځواکونو ته د ملي دفاع وزارت سرپرست ارزښتناکه خبرې

تمرینات مجاهدین در قول ۲۰۷ الفاروق بخش پنجم

تمرینات مجاهدین در قول ۲۰۷ الفاروق بخش چهارم

تمرینات مجاهدین در قول ۲۰۷ الفاروق بخش سوم

تمرینات مجاهدین در قول ۲۰۷ الفاروق بخش دوم

تمرینات مجاهدین در قول ۲۰۷ الفاروق بخش اول

هوايي ځواکونو ته د ملي دفاع وزارت سرپرست ارزښتناکه خبرې

نمایش از نیروهای مسلح امارت اسلامی افغانستان در مراسم فراغت در مرکز تعلیمی نظامی کابل

د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت وسلوال ځواکون عمري قول اردو

گوشه ای از نمایش نیرو های مسلح امارت اسلامی افغانستان در مقر وزارت دفاع

نمایشی از نیروهای مسلح وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان

د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت وسلوال ځواکونه! مرکزي قول اردو

نمایی از نیرو های مسلح وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان

Pagination