گالری رسانه

د کابل مرکزي قول اردو څخه د اسلامي امارت سرتيرو د فراغت مراسم

صحبت های لوی درستییز کشور در قول اردوی مرکزی ۳۱۳

کندهار د البدر قول اردو ځواکونو پوځي پريټ

اردوی ملی امارت اسلامی

بازدید رییس دفتر وزارت دفاع ملی از شفاخانه سردار محمد داوود خان

د هلمند له ښوونیز مرکز د ځانګړو ځواکونو فراغت

صحبت های کوتاه سرپرست وزارت دفاع ملی

سخنګوى وزارت دفاع ملی

ویژه برنامه وزارت دفاع ملی

د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر ازښتناکه وینا

د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر محترم مولوي صاحب محمد یعقوب مجاهد پيغام

د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت

وزارت دفاع

د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر محترم مولوي صاحب محمد یعقوب مجاهد لنډ پیغام

هدف قراردادن مخفیگاهای تروریستان توسط قوای هوایی اردوی ملی

د هېواد اتل هوايي ځواکونه

Pagination