گالری رسانه

گفتگوی سترجنرال محمد یاسین ضیا لوی درستیز قوای مسلح در باره در پیوند به اوضاع امنیتی و گفتگوهای صلح

اردوی ملی برخاسته از میان مردم و در خدمت مردم

گالری

حمایت از منسوبان اردوی ملی حمایت از حاکمیت و ارزش های ملی افغانستان است

کوماندوهای قهرمان

Gallery

انځورونه

افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د خلکو ساتونکي

د ملی اردو سره یو ځای شئ!

ANA

ANA

تعلیمات افسران جوان اکادمی نظامی افغانستان

اردو ملی افغانستان

د افغانستان ملي پوځ

Afghanistan National Army

Pagination