مدیر عمومی عایدات داخلی

s.mohmand
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۱۰

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی عایدات داخلی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت دفاع ملی

بخش مربوطه:

ریاست بودجه و مالی وزارت دفاع ملی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیریت عایدات

گزارش­گیر از:

کارمند تحت اثر(مطابق ساختارتشکیلاتی)

کد:

125-025

تاریخ بازنگری:

25/8/1398

هدف وظیفه: : ترتیب فورم های محاسبوی کنترول امورمالی و اسناد واصله مربوط به عایدات داخلی ارائیه گذارش ان به بخش مربوطه .

وظایف تخصصی:

ترتیب فورم (م-27) هفته وار عایدات برویت گزارش دیتابیس (RMIS).

ترتیب فورم (م-29) ماهوار عایدات برویت گزارش دیتابیس (RMIS).

ترتیب راپور تحلیلی ، مالیاتی. ماهوار.

ترتیب قطعیه سال تمام عوایدی.

کنترول اسناد واصله ضمیموی فورمه های م-25.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

اجرای تمامی امورات دفتر با آمراداره مربوطه.

ترتیب پیشنهادات، استعلام ها ومکاتب مورد نیاز.ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛

ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

لیسانس در اداره وتجارت، اقتصاد، مدیریت مالی، بانکداری، مالی واداری، حسابداری، بازاریابی، مدیریت توسعه، روابط عامه، اداره عامه، مالی وحسابداری، مالی واداری، امورمالی وبانکی، توسعه پایدار، بانکداری اسلامی، مدیریت دولتی، مدیریت، مدیریت عمومی،

تجربه کاری:

تجربه کاری مرتبط بوظیفه مدت یک سال.

مهارت های لازم:

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه وتسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) اشنایی به زیان انگلیسی

 

 

Documents

دریافت فورم درخواستی وزارت دفاع ملی