از کوماندوها در قرارگاه لوای وظایف خاص ملی تقدیر شد

zia_omid
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۳:۶
از کوماندوها در قرارگاه لوای وظایف خاص ملی تقدیر شد

روز ملی سرباز " نهم حوت" در قرارگاه لوای وظایف خاص ملی در پلچرخی کابل، گرامی داشت شد.
 دگرجنرال ارکانحرب "محمد فرید احمدی" قوماندان قول اردوی عملیات خاص کوماندو و سایر جنرالان و افسران از شجاعت، دلیری و فداکاری های کماندوها در راستای دفاع از مردم و کشور عزیزمان، ستایش کرده اند.

همچنان به شماری از افسران به پاس فداکارهای های شان، ترفیع رتبه و ستایش نامه ها توزیع گردید.

کماندوها

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۶:۲۱
Background image

مراسم فراغت ۹۳۲ تن از افسران، بریدملان و سربازان اردوی ملی از مرکز تعلیمی نظامی کابل

۹۳۲ تن از افسران، بریدملان و سربازان اردوی ملی، بعد از فراگیری یک دوره معین تعلیمات...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ - ۲۱:۲۹
Background image

جلسه شواری عالی ممر (تیل) تحت ریاست عبدالله رقیبی معاون وزیردفاع ملی برگزار گردید

جلسه شواری عالی ممر (تیل) تحت ریاست عبدالله رقیبی معاون وزیردفاع ملی در امور...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ - ۱۸:۵۴
Background image

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی با سربازان در مرکز تعلیمی نظامی کابل دیدار کرد

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و جنرال میلر قومندان عمومی نیروهای حمایت قاطع...

BACK TO NEWS