مقاله ها

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۷:۵۱

حقانیت نبرد منسوبان ملی دفاعی و امنیتی کشور، تامین صلح و امنیت دایمی در کشور است

صلح یک عطیه خداوندی است که برای بندگانش آن را ارزانی داشته، و تاکید نموده است تا انسان برای زندگی مرفه و آرام...

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۸:۲۵

آنانیکه در خطوط مقدم جبهه میرزمند فرزندان اصیل این کشور اند

آنانیکه در خطوط مقدم جبهه در برابر تروریستان و دهشت افگنان برای دفاع و حراست از تمامیت ارضی، استقلال...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۳:۱۷

قدرت و توانایی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور ستودنی است

نیروهای دلیر و با شهامت ملی دفاعی و امنیتی کشور که در کانون های تعلیمی و آموزشی، اردوی ملی کشور دروس...

شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۷ - ۱۴:۲۴

نیروهای ملی دفاعی و امنیتی، حماسه سازان تاریخ کشور اند

منسوبان دلیر و شجاع ملی دفاعی و امنیتی کشور که با سپر ساختن جان های شیرین و ریختاندن خون های مطهر شان...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۷ - ۱۳:۴۵

کسیکه رحم نکند مورد رحمت قرار نمی گیرد

طبق ارشاد پیامبر بزرگ اسلام، ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی(ص) کسی که بالای مردم رحم نکند مورد رحمت قرار...

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۵ - ۹:۴۳

دشمنان صلح و ثبات، مخالف ساخت و ساز در کشور ما اند

دشمنان صلح و ثبات کشور همیشه در صدد این هستند تا بتوانند بر قلب های محروم ترین قشر مردم عزیز کشور ما...

شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۶ - ۱۰:۳۷

عملیات تهاجمی، مواضع شورشیان طالب و داعش را درهم کوبید

وزارت دفاع ملی کشور با شعار سرمیزنیم و سنگر میگیریم عملیات تهاجمی خویش را در برابر تروریستان و دهشت افگنان...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۴ - ۹:۴۱

احساس عالی وطندوستی و تعهد به افغانستان افتخار منسوبان اردوی ملی

صداقت ، شها مت و پایمردی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور به خصوص منسوبان دلیر اردوی...

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۱ - ۹:۲۴

وجود نظامی گروه تروریستی داعش درهم شکسته شد

گروه تروریستی داعش که خود را در لباس خلافت اسلامی جا زده و از نام مقدس اسلام سوء استفاده مینمودند...

Pagination