د روغتیایي چارو قوماندانۍ ۷۹ قلمه دوا توزیع کړه

web_admin

د ملي دفاع وزارت د روغتیایي چارو قومندانۍ د پلان مطابق مرکزي، ساحوي روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته ۷۹ قلمه دوا او طبي ملزمه د یادې قوماندانۍ له لوري اکمال او توزیع شوه.

دغه طبي ملزمه ۱۰ قلمه د کندهار، ۱۰ قلمه د هرات، ۹ قلمه د مزار شریف، ۸ قلمه د هلمند ښوراب سل بستریز ساحوي روغتونونو ته او ۱۰ قلمه  نمبر ۲ ضمیموي روغتون ته، ۱۰ قلمه د قوای هوایي کلینک ته ۱۰ قلمه د بدخشان ثالث عمر فرقې کلینک ته ۷ قلمه د ابو عبیدۀ بن جراح پوهنتون کلینک ته ۵ قلمه د حربي ښوونځۍ کلینک ته د صحیه قومندانۍ د ډېپو څخه اکمال او تو ضیع شوې ده.