گالری رسانه

نیروهای شجاع و قهرمان ما از آرمان های جوانان این سرزمین محافظت می کنند.

زموږ زړور او اتل ځواکونه د دې خاورې د ځوانانو د هيلو ساتنه کوي.

«ملت ته د دولت د حساب ورکولو» د پروګرام په ترڅ کې د ملي دفاع وزارت د ۱۳۹۹ کال د کاري کړنو راپور

د شهیدانو او ټپیانو د کورنیو د حقونو او امتیازاتو په تړاو د ملي دفاع وزارت د لومړي مرستیا خبري

پیام سترجنرال محمد یاسین ضیا لوی درستیز قوای مسلح به طالبان

سربازان تازه فارغ شده: وطن حیثیت مادر را دارد؛ ما به اردوی ملی پیوستیم تا حق مادر را ادا کنیم. به طالبان اجازه نخواهیم داد تا به مردم آسیب برسانند.

ّپه ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته د جمهور رییس او د مسلحو قواوو د اعلی سر قوماندان وینا

!تازه فارغ شوي سرتیري: د افغانستان نه دفاع ته چمتو یو

اردوی ملی برخاسته از میان مردم و در خدمت مردم

په هېواد کې د امنیت د لا ټېنګښت او د خلکو د مال او ځان خوندیتوب په اړه د ملي اردو منسو بینو پیغام!

پیام منسوبین پیام اردوی ملی در رابطه به تامین امنیت در کشور و دفاع از جان و مال مردم

۱۰۰ سرباز پس از فراگیری تعلیمات ابتدایی نظامی در کابل فارغ شدند

۱۲۰۰ تنه کومندو ځواکونه فارغ شول

پیام کومندو های تازه فارغ شده به مردم

سېمه ایزه اردو

فراغت افسران، بریدملان و سربازان از مرکز تعلیمی نظامی کابل

Pagination