جلسه شواری عالی ممر (تیل) تحت ریاست عبدالله رقیبی معاون وزیردفاع ملی برگزار گردید

s.mohmand
Thu, Mar 12 2020 9:29 PM
#

جلسه شواری عالی ممر (تیل) تحت ریاست عبدالله رقیبی معاون وزیردفاع ملی در امور تامینات تکنالوژی و لوژستیک، جنرال دیدریک قوماندان حمایت قاطع، آقای دیولن، جنرال بتلر و جنرال سمیتن جنرالان قوماندانی حمایت قاطع، مسولین شرکت های قراردادی مواد ممر و رهبری لوژستیکی ستردرستیز در معقر قهوه خانه قرارگاه وزارت دفاع ملی به منظور مدیریت سالم و بهتر (اکمال، توزیع، مصرف، راپور دهی و کیفیت) مواد ممر برگزار گردید.

در جریان جلسه هرسه طرف (مسولین وزارت دفاع ملی، همکاران حمایت قاطع و قراردادی مواد ممر) چالش های موجوده در خصوص همآهنگی در اکمالات مواد ممر، توزیع، جلوگیری از حیف و میل مواد ممر، راپور دهی به وقت و زمان و اکمال مواد ممر با کیفیت از طرف متهدین برای قطعات و جزوتام های اردوی ملی تبادل نظر صورت گرفته و در اخیر نظریات و پیشنهادات از طرف جانبین نیز ارایه گردید.

Latest news

Mon, Mar 02 2020 1:06 PM
Background image

Praising the Commando Forces

The Soldier National Day (9th Hoat) celebrated in the commanding headquarters of the...

Mon, Mar 02 2020 10:51 AM
Background image

Appreciating and praising of ANA in Bala Murghab district of Badghis!

Lt. Gen Halal Uddin “Halal” Deputy Defense Minister for Intelligence Affairs and Major...

BACK TO NEWS