اعلان کاریابی وزارت دفاع ملی

zia_omid
Mon, Jul 08 2019 3:47 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

وزارت دفاع ملی به منظور جذب افراد لایق، کار فهم مطابق به مسلک، رشته تحصیلی و ایجاد اداره سالم اینک به تعداد 1 بست قراردادی (NTA) خویش را به مدت 10 یوم از تاریخ 17/4/1398 الی 27/4/1398 از طریق رقابت آزاد به اعلان میگذارد.

علاقمندان واجد شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث میتوانند خلص سوانح (CV) و کاپی اسناد تحصیلی خویش را الی ختم تاریخ فوق الذکر طبق معیارات بست به ایمیل آدرس ذیل ارسال بدارند: (hrmod1397@gmail.com)

جهت معلومات بیشتر میتوانند به شماره معلوماتی ذیل تماس حاصل نمایند (0202611100).

شماره

عنوان بست

بست

تعداد

تاریخ نشر اعلان

تاریخ ختم اعلان

موقعیت

شرایط پذیرش

1

مشاور ارشد تدارکات ریاست عموی مالی و بودجه وزارت دفاع ملی

NTA(B1-B5)

1

17/4/1398

27/4/1398

کابل

حداقل لیسانس در رشته های مرتبط و پنج سال تجربه کاری مرتبط