تهیه و تدارک  یک قلم بخاری سنگ ذغال مورد ضرورت وزارت دفاع ملی

web_admin

Publish Date

Closing Date

عنوان پروژه: تهیه و تدارک  یک قلم بخاری سنگ ذغال مورد ضرورت وزارت دفاع ملی

شماره داوطلبی: NPD/MoD/1402/NCB/G-007

نهاد تدارکاتی: وزارت دفاع ملی                                                                   تاریخ و زمان جلسه: ساعت 10:00 ق.ظ مورخ 19 سنبله 1402                                                                    مکان جلسه: ریاست تدارکات ملی

توضیحات نهاد تدارکاتی

ملاحظات و پیشنهادات از طرف داوطلبان

شماره

میعاد مندرج شرطنامه قابل تطبیق میباشد و قابل تغییر نیست.

 

میعاد قرارداد برای مدت 3 ماه در پروژه هذا در نظر گرفته شود.

 

1

مواد مندرج شرطنامه قابل تطبیق میباشد و معیار تجربه مشابه قابل تغییر نیست.

معیار تجربه مشابه بصورت کُلی از پروژه حذف گردد و یا تجربه اجناس بصورت مشابه در نظر گرفته شود.

 

2


جلسه ساعت 10:45 دقیقه قبل از ظهر  ختم گردید.