از یک حمله موتر بم طالبان در قندهار پیشگیری شد 

s.mohmand

شب گذشته، طالبان قصد داشتن با یک موتر بم پاسگاه نیرو های دفاعی و امنیتی را در مربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار، آماج قرار دهند، که هدف کوماندو ها قرار گرفتند.

در نتیجه، ۳ انتحار کننده طالب با موتر بم ازبین رفته و از یک رویدادمرگبار پیشگیری شد.