​​​​​​​اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

s.mohmand

Publish Date

Closing Date

توام احترام اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمارامورات(یک باب تعمیر اداری دو منزله یک باب طعام خانه و آشپز خانه یک باب قراول  ده نفری و چهارباب گارد تاوربرای مفرزه هوای ولایت بامیان.

نمبر تشخصیه داوطلبی  MOD-1397-(W-C0152-220177-1lot

Documents

atlayh_tsmym_ata_qrardad_amwrat_sakhtmany_mfrzh_hwayy_wlayt_bamyan.docx