عضو تدارکات اجناس

s.mohmand
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۰:۵۰

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

عنوان وظیفه             : عضو تدارکات اجناس

وزارت                      : دفاع ملی

موقعیت                    : کابل

بخش                      : ریاست تدارکات

بست                      : (  5 )

تعداد                        : (4) بست

گزارشدهی به           : آمر تدارکات اجناس

گزارشگیری از         :ندارد

کود                       :22-90-022-,035 ,058,059,060

هدف وظیفه: همکاری و فراهم آوری تسهیلات در خریداری های اجناس اداره مربوطه.

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.

2.     ترتیب و تنظیم اسناد خریداری اجناس از منظوری پروسه تدارکاتی الی عقد قرارداد. 

  • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

  1. ترتیب و تنظیم مکاتیب و پیشنهادات پروژه های اجناس جهت تسریع روند تدارکا ت در اداره مربوطه .

  2. ارسال اسناد نرخگیری با تفکیک اجناس و خدمات غیر مشورتی به داوطلبان جهت دریافت نرخ مناسب.

  3. آماده سازی اسناد پروسه اجناس تدارکاتی با همکاری مدیریت مربوطه و ترتیب جدول مقایسه نرخ ها. 

  4. ترتیب وتنظیم  دیتابیس اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبی ها . 

  5. ترتیب و تنظیم فورم های م ( 2) و م (3)  جهت تسریع روند خریداری در اداره مربوطه . 

  6. ترتیب، تنظیم و نگهداشت درست درخواست های نرخدهی و ارائه  نرخ ها در زمان معینه . .

  7. ارائه گزارش اجراآت کاری به آمر مربوطه طور هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در مواد(7- 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل :

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

·       آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امورتدارکات

·       بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

·       مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

 

 

Documents

رهنمود تکمیل و ارسال فورم درسخواستی بست های تدارکات
فورم درخواستی