زندگی نامه سپاهی سرسپرده و فرزند راستین کشور

zia_omid
زندگی نامه سپاهی سرسپرده و فرزند راستین کشور

اینبار  زندگی نامه منسوبی را به رشته تحریر میگیریم که تا داشتن یک قطره خون در وجودش، از سرزمین زیبای ما افغانستان دفاع و حراست نموده و نگذاشت تا ستم ستمگران و ظلم ظالمان تاریخ دامنه های سیاه و تاریکش را در وطن ما بگستراند و برده گان حلقه بگوش به اهداف ناپاک شان در وطن ما برسند.

تورن محمد شاکر نادری فرزند محمد شاه است که 34 سال قبل از امروز در ولسوالی شکر دره ولایت کابل در یک خانواده متدین و روشنفکر دیده به جهان گشود، محمد شاکر نادری دروس ابتدایی خویش را نزد ملا امامان مسجد و مکتب دهکده شان و دوره ثانوی را الی صنف دوازدهم در لیسه غازه فرا گرفت. وی یک انسان رحم دل و مهربانی بود که با سایر هم قطاران خویش با صفا و صمیمت خاص برخورد مینمود.

محمد شاکر از آوان نوجوانی علاقه وافری به دفاع از وطن و مردم خویش داشت و همیشه تلاش مینمود، تا روزی فرا برسد که برای وطن و مردم خویش صادقانه خدمت نماید. او از جنگ های خانماسوز تحمیلی توسط استخبارات کشور های منطقه ای و فرا منطقه ای در وطن رنج میبرد، و روزگار نابسامان مردمش را در دوران سیاه طالبان به چشمانش مشاهد کرد بود، نسبت عشق به وطن لحظه ای آرامش و سکون نداشت. در یکی از روزها که در منطقه غازه ولسوالی شکردره ولایت کابل زیست مینمودند، دوستان پدرش با قیافه های منظم، ملبس با یونیفورم عسکری مهمان شان آمدند. آنها از اوضاع امنیتی افغانستان و تجاوز های بی شرمانه کشورهای بیگانه در امورات داخلی شان و اینک چرا تا هنوز در کشور عزیز ما افغانستان جنگ است باهم گفتگو نمودند.

در این حال محمد شاکر که در عنفوان جوانی بسر میبرد عزم را جزم نموده و راهی کمیساری های جلب و جذب اردوی ملی کشور گردیده و بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان در بزرگترین کانون علمی نظامی (اکادمی ملی نظامی) کشور با اخذ نمرات عالی راه یافت. موصوف بعد از چهار سال فراگیری علوم نظامی به اخذ دیپلوم لسانس نایل آمد. محمد شاکر نادری بعد از فراغت از اکادمی ملی نظامی به اساس لزوم دید مقامات عالی رتبه ستردرستیز قوایمسلح وزارت دفاع ملی در لوای سوم قول اردوی سیلاب بخاطر دفاع از تمامیت ارضی، استقلال، نوامیس ملی و ارزشهای والای اسلامی کوله بار مسوولیت های خطیر را بر شانه گذاشت تا به گفته خودش یا امنیت مطمئن و دایمی را در کشور تامین مینمایم و یا جانانه در راه حق جام شهادت را مینوشم، همین بود که بعد از 6 سال خدمت در صفوف مقدس ارتش ملی کشور حین اجرای وظیفه در 15 حمل سال 1397 در مسیر راه منطقه باغ رئس ولسوالی سروبی ولایت کابل موتر حامل شان با ماین جاسازی شده  دشمنان صلح و ثبات تدبیر را به تقدیر تسلیم نموده و جام شهادت را نوشید.

انا لله و انا الیه راجعون