اردوی ملی مدافع تمامیت ارضی و استقلال ملی

zia_omid
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۲۹

منسوبان دلیر و باشهامت اردوی ملی کشور به هدف دفاع از تمامیت ارضی، استقلال و ارزشهای ملی و دینی جانبازانه در برابر تروریستان و دهشت افگنان رزمیده و به مثابه دژ فولادین در مقابل تطبیق اهداف و برنامه های شوم و پلید آنها که عبارت از کشتار افراد ملکی و آشفته ساختن اوضاع امنیتی کشور است قرار گرفته اند.

دشمنان صلح و ثبات که دست پرورده استخبارات بیگانه اند، با انجام حملات تروریستی و دهشت افگنی شان، میخواهند زندگی شبانه روزی مملو از صفا و صمیمیت مردم ما را مختل و امنیت را در کشور ما به چالش بکشند. آنها در مناطق تحت سیطره شان ظلم و ستم ناروایی را در حق مردم ما روا داشته، به زور از مردم باجگیری نموده، به ناحق مردم را مورد ضرب و شتم قرار داده و به جبر مردم ما را از خانه و کاشانه شان بیرون می رانند. مردم شریف و نجیب کشور ما که از عمل کرد ظالمانه و خائنانه شورشیان طالب به ستوه آمده بودند، همیشه خواستار کمک و همکاری با نیروهای ملی دفاعی و امنیتی شان بوده و بر موفقیت این نیروها به بارگاه ایزد منان دست دعا بلند مینمایند.

منسوبان شجاع اردوی ملی کشور با مساعی مشترک سایر ارگانهای امنیتی اخیراً عملیات وسیع و گسترده یی را در نقاط نا امن و تحت سیطره گروهای شورشی طالب آغاز، و توانستند تعداد از مناطق و ولسوالی های را که در تصرف آنها قرار داشت دوباره آزاد ساخته و ضربات مدهش و کوبنده هوایی و زمینی را بر پیکر آنها وارد کنند. در نتیجه تمام انبار مهمات و سلاح های دشمنان صلح و ثبات در اثر این حملات منسوبان دلیر و با شهامت اردوی ملی کشور نابود شده و به یکبارگی از بین رفته است. چنانچه مردم عزیز کشور ما شاهد هستند، گروهای تروریستی و دهشت افگنی (طالب وداعش) که توان مبارزه رو در رو با نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور ما را ندارند دست به حملات ناجوانمردانه انتحاری وانفجاری زده و در ملای عام باعث کشتار مردم ملکی و بیگناه ما می شوند.

آنها ( دشمنان صلح و ثبات) باید بدانند که با انجام همچو حملات غیر انسانی و اسلامی شان هیچگاهی به اهداف شوم و ناپاک شان در وطن نخواهند رسید. زیرا نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور در جهت دفاع از وجب وجب خاک کشور مان حتا از ریختاندن خون مطهر شان نمی هراسند. تروریستان و دهشت افگنان که آله دست استخبارات کشور های منطقه اند، در سرشت شان جز تباهی و ویرانی، کشتن و خون ریختن، انتحار و انفجار چیز دیگری نیست. آنها که به شرورترین انسانهای این کره خاکی ملقب اند، چگونه می توانند دست از خرابی و بربادی مردم و کشور ما بردارند. آنها (جنگ جویان طالب و داعش) به اشاره باداران خارجی شان از هیچ کوتاهی یی در راستای قربانی گرفتن از ملت متدین ما لحظه یی دریغ نمی کنند. با کدام هدف والایی در مقابل فرزندان صدیق و راستین کشور ما ( نیروهای ملی دفاعی و امنیتی) به مقابله و مبارزه شان ادامه می دهند.

مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آنها می طلبند تا در پروسه صلح پیوسته به زندگی با عزت و شرافتمندانه شان توأم با فامیل های شان ادامه دهند. زیرا منسوبان دلیر و با شهامت اردوی ملی کشور به مثابه مدافع تمامیت ارضی و حاکمیت ملی از هیچ گونه ایثار و قربانی در راه تامین صلح و امنیت دایمی در کشور دریغ نورزیده و به نابودی کامل دشمنان وطن و مردم تا آخرین رمق حیات می رزمند. 

«مددی»