د ویاند دفتر

د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی rohullah123_ahmadzai@yahoo.com 0786212832

---------------------

د ملي دفاع وزارت د ویاند مرستیال fawadaman11@gmail.com 0799032488