گزارش اجراآت گذشته و تشریح پلان‌ها و برنامه‌های آینده

zia_omid
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۵ - ۲۰:۵۵

وزارت دفاع ملی به منظور تامین امنیت پایدار و حاکمیت ملی در پرتو قانون اساسی، هدایات ریس جمهورجمهوری اسلامی افغانستان، پارلمان کشور، میثاق‌ها  وتعهدات  با جامعه جهانی و کشورهای دوست در عرصه انکشاف، بازسازی، ریفورم، ارتقاع ظرفیت و قابلیــت‌های وزارت دفاع (اردوی ملی) و جهت تحقق اهداف آن ضمن جلب حمایت جامعهء بین‌المللی، گام های موثرو مفید برداشته که می‌توان در عرصه های ذیل مختصراً یاد آوری نمود . پلانگذاری تحقق اهداف ستراتیژیک در سال گذشته 36 پالیسی و استراتیژی مرور، بازنگری و یا از ابتدا طرح ریزی شده‌اند که می‌توان به گونهء نمونه از پالیسی جلوگیری از جلب و جذب افراد خورد سن، پالیسی جلوگیری از آزار و اذیت جنسی زنان، پالیسی جلوگیری از تلفات ملکی، پالیسی ضربات هوائی، ستراتیژی ملی نظامی و رهنمود پلانگذاری ستردرستیز یاد کرد. تطبیق میثاق و پلان انکشافی چهار ساله: تمرکز بالای تطبیق اهداف توافقنامه امنیتی بین دولت ج.ا.ا و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است که در زمینه کار عملی جریان دارد وقتاً  فوقتاً از پیشرفت  با تفاهم باهمکاران بین المللی به شورای امنیت ملی  گزارش ارایه می‌گردد . در بخش انکشاف قوتهای خاص،  قوت های هوائی،  کشف واستخبارات، ایجاد قواماندانی واحد تعلیم و تربیه، ایجاد قوماندهی واحد، اصلاح و انکشاف رهبریت، اصلاح و ستندردسازی تشکیل، انکشاف ارتباطات استراتیِژیک و عملیات روانی پلان انکشافی تحقق یافته و عملا اجرا می‌گردد.

• ارتقای قوماندانی فرقه عملیاتهای خاص به قول اردوی عملیاتهای خاص.

• اکمال  23 فروند هلیکوپربلک هاک، 18 فروند هیلیکوپتر MD530 و5 بالAC208 .

• قرار است در شش ماه نخست سال جاری تعداد 14 فروند هلیکوپتر بلاک‌هاک، 10 فروند هلیکوپتر MD-530، سه بال طیاره‌های جنگی A-29 و 9 بال طیاره‌های کشفی AC-208 به قوای هوایی افغانستان اکمال گردد.

• تعداد 450 تن پیلوت وتخنیکر درخارج کشور تعلیمات  دیده  وتعداد ( 274) درداخل کشور عملا تحت تعلیمات پیلوتی و تخنیک هلیکوپتر قراردارند. انکشاف و تعبیه قوت‌های منطقوی اردوی ملی: با در نظر داشت  سطح تهدیدات ومقتضیات شرایط کنونی در نقاط نا امن کشور جهت جلوگیری از نفوذ  دوباره دشمن درساحات تصفیه شده، خارج ساختن قوت‌های اردوی ملی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی، حفظ وتوسعه حاکمیت دولت، تشکیلات قوت‌های منطقوی ایجاد وانکشاف وتعبیه قوتها جریان دارد که الی اکنون از 55 تولی (هر تولی 120 نفر)، 33 تولی تعبیه و11 تولی تحت تعلیمات مسلکی قراردارد. ستندردسازی و اصلاح و انکشاف رهبری: 

به منظور جلوگیری از تورم تشکیلاتی، در مقر وزارت دفاع ملی 4000 بست تنقیص، ساختارهای موازی منحل و یا با ساختارهای مشابه ادغام گردیده و700 بست جدید به بمنظور ارتقاع ظرفیت‌ها ایجاد گردیده است. به منظور رسیدگی بهتر به چالش‌های امنیتی در شمال کشور، فرقه 20 پامیر به قول اردو ارتقا نموده است. همچنان، به منظور ارتقای ظرفیت از تمام قول اردوی های ساحوی، موسسات و مراکز تعلیمی ازریابی و بازنگری صورت گرفته کاندیدان که جهت ارتقاع ظرفیت‌ها مساعد بوده تثبیت وآنعده منسوبین که درامور مربوط ضعیف ارزیابی گردیده به ادامه  تعلیمات و منسوبینکه درامور سهلنگاری  نشان داده جهت برکناری شان اقدامات عملی صورت گرفته است. پروسه تقاعد و جوان سازی اردوی ملی:

• بمنظور جوان سازی اردوی ملی به تاسی از حکم ویژه جلالتماب رئیس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح قانون امور ذاتی افسران و بریدملان مرور و تعدیلات عمده تصویب و طرح پروسه  اجرای  تقاعد افسران بشکل آبرومندانه ترتیب، منظورو مرعی گردیده که به تعداد 1884 منسوبین واجد شرایط درسه مرحله به تقاعد سوق گردیده اند.

• در سال 1397 جمعا 2858 تن افسر جوان در بست های کمبود قطعات و جزوتام های اردوی ملی تعین بست گردیده اند. مبارزه با فساد اداری:  

• از جمله 3930 دوسیه های جزایی جرایم مختلف، شامل حال 633 تن افسر، 1738 تن بریدمل 1754 تن سربازو 15 تن ملکی از سوی محاکم فیصله گردیده  است. ملکی سازی:

• در سال 1397 به تعداد 2948 تن ازبست های ملکی معادل به بست‌های7 و 8 ملکی مطلق تعدیل گردیده و تقررحاصل نموده اند.

• به تعداد 641 تن در بست های 7 و 8 و به تعداد 117 تن در بست های اول الی 6 از طریق رقابت آزاد تعین گردیده اند. انکشاف تعلیم و تربیه مسلکی:

• در سال 1397 به تعداد 2162 تن افسر، 1944 بریدمل، 12225 سرباز که مجموعاً 16331 تن می‌شوند، از مراکز تعلیمی اردوی ملی در مرکز و ولایات فارغ گردیده‌ که 233 تن آنان را طبقه اناث تشکیل می‌دهد.

• در سال 1397 به تعداد 1166 تن جهت تحصیل به خارج از کشور فرستاده شده، به تعداد 1029 تن بعد از تکمیل تحصیلات به کشور عودت نموده و 1472 تن مصروف تحصیل در خارج از کشور می‌باشند. در بخش جلب و جذب: در جریان سال 1397 جمعا به تعداد 37682 تن از طریق قوماندانانی های جلب و جذب مرکز و ولایات به اردوی ملی جذب به تعداد 7365 تن دوباره تجدید قرارداد نموده که مجموعاً 45047 تن در اردو جذب گردیده‌اند. در بخش انسجام جندر و حقوق بشر:

• درحال حاضر2411 تن از خواهران ما دربخش های نظامی و ملکی مصروف وظایف خویش می‌باشد.

• تعداد زیادی از دخترخانم‌ها به منظور بلند بردن سطح ظرفیت طبقهء اناث، به کشورهای اتریش، چین، چک، ترکیه و هندوستان جهت تحصیلات در مقاطع مختلف اعزام گردیده اند.

• برای طبقهء اناث معاشات تشویقی به منظور رسیدگی به اطفال شان که شامل مکاتب و کودکستان‌ها می‌باشند، پرداخت می‌شود. در بخش مالی و بودجه:

• بودجه انکشافی و بودجه عادی 90فیصد مصرف شده است.

• در معاشات منسوبان نظامی 5 فیصد افزایش بعمل آمده است.

• بمنظور شفافیت و حسابدهی و تثبیت دقیق ارقام منسوبین اردوی ملی غرض جلوگیری از موجودیت  پرسونل خیالی 99.9 فیصد پرسونل اردوی ملی بایمتریک (تثبیت هویت) شده‌اند.

• به منظور پرداخت به موقع معاشات و مدیریت منابع بشری، سیستم پرداخت معاشات تمام منسوبین اردوی ملی با سیستم الکترونیک APPS عیار گردیده که این سیستم 93 فیصد تکمیل و کار متباقی آن جریان دارد.

• گوشهء از مزایای سیستم الکترونیکی: با سیستم دیجیتالی اپس، از واسطه‌گرایی جلوگیری می‌شود، جلو ترفیعات سلیقه‌یی گرفته می‌شود، تبدیلی پرسونل از مرکز به ولایات و از ولایات به مرکز در مطابقت به قانون خدمت سه ساله انجام می‌پذیرد، معاشات به وقت و زمان اجرا می‌شود و سیستم رخصتی و غیر حاضری منسوبین اردوی ملی کامپیوتر نظارت می‌شود.

• در قرارداد های اردوی ملی  در هرسال بالاتر از یک ملیارد افغانی صرفه جوئی صورت گرفته است. رسیده گی به ورثه شهدا ومعلولین اردوی ملی:

• رسیدگی به شهدا، زخمی‌ها و خانواده‌های شان در اولویت کاری وزارت دفاع ملی قرار دارد.

• برای 31 فامیل شهدای اردوی ملی منازل رهایشی به فرمان جلاالتماب ریس جمهور توزیع شده است.

• برای 34 از فامیل ورثه شهدا ومعلولین نمرات رهایشی زمین در مرکز و ولایات کشور توزیع شده اند.

• اعزام (170) نفر از ورثه شهدا به حج بیت الله شریف.

• برای 77 خانواده‌های شهدا ومعلولین اردوی ملی مبلغ 10000 کمک نقدی صورت گرفته است.

• تعدادی ازفرزندان شهدا ومعلولین اردوی ملی به اساس فیصدی درموسسات تعلیمی و نظامی و ملکی شامل شده اند.

• 600 از ورثه شهدا به تحصیلات عالی حصوصی در داخل کشورمعرفی شده اند. تلفات و ضایعات دشمن:

• کشته شده‌های دشمن: 22622

• زخمی‌های دشمن :10374

• دستگیر شده‌ها :2586

• قوماندانان طالبان :559

• کشته شده‌های داعشی :1045

• زخمیان داعی :94

• قوماندانان کشته شده داعش: 14

• دستیگری شده‌های داعش: 44

وروستي خبرونه

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۳:۳۲
Background image

د افغانستان د ملي اردو د لوړو زده کړو، ښوونې او روزنې هر اړخیزه پالیسي وړاندې شوه

د هیواد د ملي اردو د لوړو زده کړو، ښوونې او روزنې د هر اړخیزې پالیسۍ د ښودلو مراسم نن د مارشال محمد قسیم فهیم په نظامي پوهنتون کې ترسره شول.

پدې مراسمو کې د ملي دفاع وزارت لومړي. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۱۱:۵۶
Background image

اروپایي اتحادیې له سفیر سره د ملي دفاع وزارت د سرپرست لیدنه

د ملي دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال اسدالله خالد نن په خپل کاري دفتر...

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۸ - ۱۴:۵
Background image

د ملي دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال اسدالله خالد د خوست ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ

د ملي دفاع وزارت سرپرست ښاغلي ستر جنرال “اسدالله خالد” د ملي امنیت د لوی ریس جنرال “ضياء سراج” په ملتیا نن د خوست ولایت ته سفر وکړ او د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې په موخه یې د. . .

بېرته خبرونه ته