۱۰ تنه محصلین د هند څخه هیواد ته راستانه شول

web_admin

د ملي دفاع وزارت په همغږۍ ۱۰ تنه هغه محصلین چې د ماسټرۍ برنامې لپاره هند هیواد ته تللي وو، د تحصلي دورې له تکمیل څخه وروسته هیواد ته راستانه شول.

ملي دفاع وزارت د یادو مسلکي کسانو ته د ملي اسلامي اردو په لیکو کې د جذب او خدمت کولو ژمنه وکړه.