د جګړه ایزو ګډو زده کړو له قوماندانۍ څخه ۵۵۰ تنه مجاهدین فارغ شول.

s.mohmand

د جګړه ایزو ګډو زده کړو قوماندانۍ د بنسټیزو زده کړو له ښوونځي  څخه د ملي دفاع وزارت د امنیت او حمایې لوا (۵۵۰ )تنه مجاهدین د لنډمهاله پوځي او عقیدتي زده کړو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې یاد قوماندانئ مسوولینو او مجاهدینو ګډون درلود، د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ شول .

ياد شوو  فارغانو ډاډ  وکړ چې  په هرډول شرايطو  او  د هېواد هره سیمه کې ، خدمت کولو ته چمتو دي .