وزارت دفاع ملی گزارش ها مبنی بر  آسیب رسیدن به افراد ملکی در میدان وردک و بغلان را تحت بررسی دارد

zia_omid

 کابل – افغانستان: ما طالبان را عامل اصلی تداوم جنگ و خشونت ها در افغانستان می دانیم. 
دلیل اصلی تلفات مردم ملکی طالبان اند که برای حفاظت خود در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از  خانه های مردم و غیرنظامیان به عنوان سپر استفاده می کنند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در حالی که خود را مکلف به رعایت اصل قانونی حفاظت از جان و مال شهروندان کشور می دانند، در اجرای عملیات ها از دقت کامل برای حفاظت از مردم و تاسیسات عام المنفعه کار می گیرند.