48 تن دهشت افگن کشته شدند!

zia_omid

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 10 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 93 وظایف خاص کوماندویی و 33 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 169 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 48 تن دهشت افگن کشته، 36 تن زخمی و 6 تن دستگیر گردیده اند. این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در فاریاب، بادغیس، هرات، بغلان، هلمند، بلخ، زابل، بدخشان، غزنی ننگرهار و تخار راه اندازی گردیده که در نتیجه آن:

فاریاب: در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی قرمقول 9 تن دهشت افگن کشته و 11 تن زخمی گردیده اند.

بادغیس: از اثر ضربات هوائی در ولسوالی بالامرغاب 8 تن دهشت افگن کشته و 8 تن دیگر زخمی گردیده اند.

هرات: از اثر ضربات هوائی در ولسوالی شیندند 8 تن دهشت افگن کشته شده اند.

بغلان: در نتیجه انداخت متقابل ولسوالی تاله و برفک 6 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

هلمند: از اثر ضربه هوائی در ولسوالی نادعلی 4 تن دهشت افگن کشته و مقدار سلاح و مهمات دشمن از بین برده شده است.

بلخ: در نتیجه انداخت متقابل ولسوالی دولت آباد 4 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند.

زابل: در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی ارغنداب 3 تن دهشت افگن کشته و 7 تن زخمی گردیده اند. بدخشان: در نتیجه انداخت متقابل در شهر بزرگ 2 تن دهشت افگن کشته و 6 تن دستگیر گردیده اند.

غزنی: از اثر ضربات هوائی در ولسوالی اندر 2 تن دهشت افگن کشته و یک عراده موتر سایکل از بین برده شده است.

ننگرهار: از اثر ضربات هوائی در ولسوالی های پچیراگام و خوگیانی ولایت ننگرهار 2 تن دهشت افگن کشته و یک باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده است.