کشته شدن 70 دهشت افگن طالب در ولایت فراه

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور به منظور تامین امنیت بهتر و از بین بردن بعضی تهدیدات ایجاد شده از سوی دشمن عملیات تصفیوی مشترک را از 5 روز به اینطرف در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه راه اندازی نموده که در نتیجه آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است.

در این عملیات 70 تن دهشت افگن طالب کشته، 13 تن زخمی، 25 عراده موتر و موتر سایکل، 61 ماین بوشکه ای، 7 بوری مواد انفجاریه، یک قبضه راکت، چندین باب دیپوی سلاح و مهمات دشمن از بین برده شده و ساحات وسیع از وجود دشمن پاکسازی گردیده است.

 منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.