کشته شدن60 تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 14 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 75 وظایف خاص کوماندویی و 12 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 79 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 60 تن دهشت افگن کشته و  36 تن زخمی گردیده اند.

این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات فاریاب، کاپیسا، ارزگان، زابل، فراه، نیمروز، تخار، هلمند پکتیکا، بدخشان، بلخ، سرپل، غزنی، لوگر و کنر راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی های پشتونکوت، گرزیوان و دولت آباد ولایت فاریاب 22 تن دهشت افگن به شمول 2 تروریست خارجی کشته، 5 تن زخمی 2 باب مخفیگاه، یک عراده موتر، 4 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده ، در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 12 تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی ، در ولسوالی خاص ارزگان و ترینکوت مرکز ولایت ارزگان 8 تن دهشت افگن کشته ، 3 تن زخمی و یک باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده و در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل 7 تن دهشت افگن کشته، 13 تن زخمی، 5 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات از بین برده شده است .

همچنان در ولسوالی پشرود ولایت فراه 5 تن دهشت افگن کشته، 6 تن زخمی و یک باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده، در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز 3 تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی، در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند یک تن دهشت افگن کشته، در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار یک تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی و در ولسوالی سرحوزه ولایت پکتیکا یک تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند .

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.