کشته شدن62  تن دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیرو های دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 13 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی پلان شده 74 وظایف خاص کوماندویی و 21 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در نقاط مختلف کشور راه اندازی کرده، نیروهای هوائی 162 پرواز را به حمایت نیرو های اردوی ملی اجرا نموده که درنتیجه 62 تن دهشت افگن کشته، 32 تن زخمی و 6 تن دستگیر گردیده اند.

 این عملیات با حمایت هوائی قوای افغان و حمایت قاطع در ولایات تخار، غور، ارزگان، هلمند، بادغیس، کاپیسا، غزنی، بدخشان، سرپل، بلخ، پکتیکا، کندهار و کنر راه اندازی گردیده که در نتیجه آن در ولسوالی بهارک و اشکمش ولایت تخار 19 تن دهشت افگن کشته، 5 تن زخمی و یک عراده موتر از بین برده شده، در قریه جات آهنگران، شترخان و امروتک مرکز ولایت غور 15 تن دهشت افگن کشته، 13 تن زخمی، 6 تن دستگیر 2 عراده موتر ، 3 عراده موتر سایکل و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده و 12 عراده موتر سایکل از بین برده شده و در قریه جات کوتوال و نایچین مرکز ولایت ارزگان 14 تن دهشت افگن کشته و 4 باب مخفیگاه دشمن از بین برده شده و در ولسوالی های سنگین و نهر سراج ولایت هلمند 6 تن دهشت افگن کشته و یک باب موضع دشمن از بین برده شده است .

 همچنان در  دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا 3 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی، در ولسوالی با لامرغاب ولایت بادغیس 3 تن دهشت افگن کشته و 5 تن زخمی، در ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ یک تن دهشت افگن کشته ، 3 تن زخمی و مقدار سلاح و مهمات بدست آمده و در ولسوالی اندر ولایت غزنی یک تن دهشت افگن کشته شده است.

منسوبین دلیر اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.