مسؤلان سرحدی افغانستان و ایران، در بندر اسلام قلعه هرات نشست هماهنگی برگزار نمودند 

web_admin

مسؤلان سرحدی امارت اسلامی افغانستان و کشور ایران، روزگذشته، در بندر اسلام قلعه ولایت هرات روی مسایل سرحدی و تحکیم روابط دوجانبه بین دو کشور همسایه نشست هماهنگی برگزار نمودند.

این نشست که در مقر کمیساری آن ولایت، تحت ریاست بریدجنرال محمد رحیم "خادم" قوماندان لوای پنجم  سرحدی قول اردوی ۲۰۷ الفارق برگزار و در آن هیئتی از مسؤلان سرحدی جمهوری اسلامی ایران هر یک  سرهنگ محمد رضا "بیات" معاون نماینده مرزبانی و سرهنگ شیدا معاون مرزبان درجه یک آنکشور اشتراک داشتند.

در این نشست دوطرف، ضمن تبادل نظر روی تقویت همکاری‌ها و مسایل سرحدی بین دو کشور مسلمان، پیرامون حل مشکلات و چالش‌های فرا راه نیز گفتگو نمودند.

در ادامه مسؤلان سرحدی امارت اسلامی، به جانب ایرانی اطمینان دادند که آنان آماده هرگونه همکاری مشترک و برقراری روابط حسنه با کشورهای همسایه می باشند.

همچنان، جانب هيأت ایرانی از همکاری های نیروهای سرحدی وزارت دفاع ملی ابراز رضایت و خرسندی نمودند.