‏ترمیم چندین عراده وسایط مختلف النوع در ورکشاپ های قول اردوی ۲۰۵ البدر  "رض"

web_admin

در اثر سعی و تلاش های خسته گی‌ ناپذیر تیم های تخنیکی و انجنیران لوای سوم پیاده «ابودجانه» قول اردوی ۲۰۵ "البدر"، با همکاری آمریت تخنیک کندک ۵ اکملات، (۴۰) عراده اینترنشنال کاماز و (۴)عراده کرین، که در جنگ های قبلی تخریب شده بود کاملاً ترمیم، و آماده استفاده می باشد.

رییس ارکان لوای سوم پیاده حاجی موسی "اکا" طی سخنانی گفتند: وسایط ترمیم شده مطابق تشکل به تمامی کندک ها وجزوتام های مربوطه توزیع گردد.

گفتنی است که در گذشته نیز چندین بار ،تعداد از وسایط مختلف النوع ترمیم و تعداد زیادی از وسایط متذکره آماده و به بهره برداری سپرده شده.