فراغت ۶۰۰ تن منسوبین جوان از لوای اول قول اردوی ۲۰۳ منصوری

web_admin

۶۰۰ تن منسوبین جوان پس از سپری کردن تعلیمات در بخش های مختلف نظامی، مسلکی و عقیدتی سه ماهه در مرکز تعلیمی  لوای اول  قول اردوی ۲۰۳ منصوری وزارت دفاع ملی، روز گذشته طی مراسمی ویژه‌ای فارغ گردیدند.

در این مراسم، مسؤلان طی سخنانی ارزشمند برای فارغان، افزودند: «شما برای حفاظت و پایداری یک نظام اسلامی و شرعی تعلیم آموخته اید، و با اخلاص و صداقت به هموطنان خویش خدمت و قاطعانه از  سرحدات کشور دفاع کنید.»

همچنان منسوبین جوان تازه فارغ شده نیز با اجرای نمایش های عملی و مانورهای  نظامی، اطمینان سپردند که، در هر شرایطی آماده خدمت به مردم  می باشند.

در ختم این مراسم نیز از سوی مسئولین تصدیق نامه ها به فارغان تفویض گردید.