ایجاد مسیر فرعی در شاهراه کابل و جلال آباد توسط تیم های انجینری وزارت دفاع ملی

web_admin

شاهراه عمومی کابل - جلال آباد که امروز، در نتیجه ی لغزش کوه بروی عموم ترافیک مسدود شده بود، از سوی تیم های انجینری لوای دوم قول اردوی ۳۱۳ مرکزی راه بدیل فرعی در این شاهراه ایجاد گردید.

منسوبین انجینری وزارت دفاع ملی برای جلوگیری از ازدحام ترافیکی و انتظار مسافرین این شاهراه با همکاری وزارت فواید عامه در اسراع وقت با امکانات و وسایط دست داشته شان به محل واقع رسیدند، سرک فرعی موقتی را بروی رفت و آمد عابرین این شاهراه باز نمودند.