تجلیل از نخستین سالروز آزادی کشور در قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید

s.mohmand

مسؤلان و‌منسوبین قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید، امروز طی برگزاری مراسم خاص از نخستین سالروز فتح و آزادی کشور، تجلیل به عمل آوردند.

مولوی عبدالصبور "ابودجانه" قوماندان قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید، ضمن پیام های تبریکی و پیروزی مجاهدین در مقابل اشغالگران با بیان این مطلب گفت:"عزم، فداکاری ها، ایستادگی، دعا و مقاومت شما مجاهدین بود که امروز نظام اسلامی در کشور قایم گردیده است."

همزمان، از این روز در سایر قطعات و جزوتام های ساحوی قول اردوی ۲۰۱ خالد بن ولید نیز تجلیل به عمل آمد. این مراسم با خوانش ترانه های آزادی و اسلامی، تقدیم رژه و نمایشات نظامی پایان یافت.