تجلیل از نخستین سالگرد پیروزی مجاهدین امارت اسلامی در قول اردوی ۲۰۷ «الفاروق» هرات

s.mohmand

مسولین و منسوبین قول اردوی ۲۰۷ «الفاروق» از اولین سالگرد پیروزی مجاهدین امارت اسلامی و آزادی ملت افغانستان از سلطه حکومت دست نشانده مستعمران؛ با برگزاری محفل علمی و سیاسی تجلیل نمودند.

مجاهدین قول اردوی «الفاروق» از این روز به عنوان روز تاریخی ملت شریف افغانستان و روز پیروزی حق بر باطل و شکست غول استکبار و مزدوران شان یاد نمودند.