فراغت ۱۲۱ تن از منسوبین ریاست مخابره وزارت دفاع ملی از کورس مخابره

s.mohmand

به تعداد ۱۲۱ تن از منسوبین قطعات و جزوتام های مرکز و ساحوی، پس از فراگیری کورس های ارتقای ظرفیت در بخش های مختلف مخابره و تکنالوژی معلوماتی امروز  از یک دوره دوماهه طی مراسمی با اشتراک‌ مسؤلان و مجاهدین از ریاست مخابره ستردرستیز  وزارت دفاع ملی فارغ شدند.

این منسوبین در جریان دوماه گذشته بخش های ستلایت، شفرمحرم، کامپیوتر، موتورولا و سایر بخش های اداری و مخابره را به شکل عملی و نظری و مسلکی فرا گرفتند.

این سومین دور کورس ارتقای ظرفیت مجاهدین وزارت دفاع ملی است که از سوی ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی در مربوطات این وزارت راه اندازی گردیده بود.