ارسال و انتقال بسته های کمکی توسط وزارت دفاع ملی به زلزله زدگان پکتیکا و خوست 

s.mohmand

به دنبال وقوع زلزله فاجعه بار در مربوطات ولایت های پکتیکا و خوست، اینبار نیز طبق هدایت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، منسوبان قول اردوی ۲۰۳ منصوری با صدها تن مواد مشمول؛ خوراکی و غذایی، خیمه، البسه و سایر ضروریات به کمک آسیب دیدگان این ولایات شتافتند. 

از سوی هم، تیم های امداد رسانی و صحی وزارت دفاع ملی در ساحات حضور داشته، برای رسیدگی و انتقال مجروحین این حوادث به مراکز صحی از طریق زمین و هوا تلاش نموده اند. 

وزارت دفاع ملی، اطمینان می دهد که با تمام توان و در هرگونه شرایط کنار مردم خویش بوده و از هیچ گونه کمک رسانی دریغ نه خواهند کرد.