کمیسیون تثبیت رتبه‌ وزارت دفاع ملی با راه اندازی سیمینار یک روزه رسماً آغاز به کار نمود 

s.mohmand

کمیسیون تثبیت رتبه وزارت دفاع ملی برای تثبیت رتبه‌ ی آنعده مجاهدین که در صفوف اردوی ملی ثبت نام کرده اند، به منظور چگونگی پیشبرد بهتر کاری و شفاف‌سازی این روند با راه اندازی سیمینار یک روزه به منسوبین و مسؤلان، رسماً امروز آغاز به کار نمود. 

این کمیسیون در حالی کار خود را رسماً آغاز نموده است که روند ثبت نام مجاهدین  در اردوی اسلامی به پایان رسیده و اکنون مرحله تثبیت رتبه مجاهدین آغاز  شده است.
   
باید گفت، کمیسیون تثبیت رتبه دارای ۱۴ عضو بوده و از سوی معین تعلیمات پرسونل وزارت دفاع ملی رهبری می شود.