ترمیم ۱۲۰ واسطه ثقیله توسط لوای ملی انجینیری در فرقه بگرام

s.mohmand

مولوی محمد امین پیکار قوماندان لوای ملی انجینیری که به فرقه بگرام‌رفته بود از ترمیم ۱۲۰ واسطه ثقیله در ورکشاپ فرقه بگرام خبر داد.
وهمچنان فعالیت های موثر تیم انجینیران تخنیکی را مورد ستایش قرار داد.


 وسایط ترمیم شده شامل ۲۵ عراده بابکیت، ۵۲ عراده فورکلفت، ۴ عراده جی بی سی، ۴ عراده بلدوزر، ۱ عراده سکواتور سنگ شکن، ۴ عراده لود زرهی، ۳ عراده تراکتور، ۵ عراده ریچ‌ امریکایی، ۱۲ عراده لودر فورکلفت، ۴ عراده تریلر زرهی و غیر زرهی، ۳ عراده دمترک، ۱ عراده کرن جر، ۱ عراده مکسر و ۱ عراده جی ال جی ‌‌بوده و تعداد زیادی از وسایط دیگر نیز تحت کار می باشند.