معاون و رئيس ارکان جدید قول اردوی ۲۰۵ البدر معرفی و آغاز به کار کردند

s.mohmand

بر اساس فرمان اخیر امیرالمؤمنین "حفظه الله" و به منظور پیشبرد بهتر امور؛ مولوی عبدالغفار "محمدی" به حیث معاون و ملا باری گل "آخند" به‌ حیث رئیس ارکان اردوی ۲۰۵ البدر، امروز رسماً معرفی و آغاز به کار کردند.

رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، برای موصوفان توفیق خدمتگزاری بهتر و بیشتر را آرزو می نمایند.