۱۲۹۷ عراده وسایط خورد و بزرگ عارضه دار قول اردوی ۲۰۵ «البدر» دوباره ترمیم و آماده استفاده شدند

s.mohmand

مسولین ترمیمگاه های قول اردوی ۲۰۵ «البدر» از ترمیم و فعال سازی ۱۲۹۷ عراده وسایط خورد و بزرگ که در سقوط نظام قبل تخریب و از کار افتاده بودند، خبر می دهند.

پس از سقوط نظام قبلی تمام بخش های مسلکی قول اردوی البدر فعال شده و آماده خدمت گزاری به مردم و میهن در وظایف محوله می باشند.