۳۰۰ تن از سربازان امارت اسلامی پس از فراگیری تعلیمات نظامی در زابل فارغ شدند

s.mohmand

مولوی «حماد» قوماندان قول اردوی ۲۰۵ «البدر» کندهار که در مراسم فراغت ۳۰۰ تن از سربازان امارت اسلامی در لوای دوم مستقر در ولایت زابل اشتراک نموده بود ضمن رسانیدن پیام امیر المومنین به آنان گفت: فراغت موفقانه شما یک گام به پیش بخاطر تقویت صفوف و ایجاد اردوی منظم در کشور می باشد.

فارغان نیز تعهد سپردند در هر شرایط زمانی و مکانی آماده فداکاری برای حفظ ارزش های اسلامی و حفاظت از مردم می باشند.