جلسه قوماندان قول اردوی منصوری با مسولان لواهای ساحوی 

s.mohmand

مولوی محمد ایوب " خالد" قوماندان قول اردوی منصوری پکتیا، با مسولان شش گانه لواهای ساحوی این قول اردو جلسه مشترک برگزار کردند.

در این جلسه قوماندان قول اردو، ضمن ارزیابی وضعیت امنیتی و استماع پیشنهادات و مشکلات مسولان لواها، هدایت لازم را برای تعلیم و تربیه پرسونل و تامین امنیت هر چه بهتر به مردم را در ساحه مسولیت شان ارائه نمود.