یک قوماندان شبکه القاعده برای شبه قاره هند در هلمند کشته شد

s.mohmand
عصر روز گذشته در ادامه عمليات میوند ۴ در مربوطات ولسوالی گرمسير ولایت هلمند، نیروهای هوایی افغان یک مرکز تعلیمات شبکه القاعده برای تروریستان طالب در ولایت هلمند را مورد هدف قرار دادند. در نتیجه این حملات هوایی علی (پنجابی) یک قوماندان شبکه‌ القاعده برای شبه قاره هند و ۴ تن همراهانش کشته شدند. همچنان طی این حملات “ذاکر” یک سرگروپ تروریستان طالب همراه با ۵ تن‌ از افرادش نیز کشته‌ شده اند. در نتیجه این ضربات، مرکز تعلیمی شبکه القاعده و ۳ باب قرارگاه تروریستان طالب نابود و تعدادی سلاح و تجهیزات دشمن نیز تخریب گردیده است.