از انفجار یک حلقه ماین در ولسوالی ده سبز کابل جلوگیری شد

s.mohmand
یک حلقه ماین مقناطسی که توسط تروریستان در ساحات مسکونی منطقه «تره خیل» ولسوالی ده سبز ولایت کابل جاسازی گردیده بود، توسط فرقه ۱۱۱ کابل خنثی و انفجار داده شد.