یک انتحار کننده پیش از رسیدن به هدف در ولایت هلمند به هلاکت رسید

zia_omid

ساعت ۱۱ شب گذشته ۱ انتحار کننده سوار بر یک‌ موتر پر از مواد انفجاری می خواست خودش را در پوسته یخچال ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند انفجار دهد که خوشبختانه پیش از رسیده به هدف شناسایی شده و‌ توسط سربازان مورد هدف قرار گرفت.

در این رویداد با تاسف ۱ سرباز شدید زخمی شده است. رهبری وزارت دفاع ملی به سرباز زخمی از بارگاه ایزدمنان شفای عاجل می طلبد.