حمله طالبان در ولسوالی چرخ لوگر دفع شد

zia_omid

طالبان شب گذشته بالای پوسته های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در «قلعه دشت» ولسوالی «چرخ» لوگر حمله کردند که حمله شان با مقاومت نیروهای شجاع اردوی ملی دفع شد، نیروهای افغان در چارچوب حالت دفاع فعال به طالبان تلفات سنگین وارد کردند و اجساد یک تعداد شان در میدان جنگ باقی مانده است.

در این حمله با تاسف، ۹ تن از نیروهای اردوی ملی به شهادت رسیدند.

رهبری وزارت دفاع ملی، برای شهدا از بارگاه الله متعال بهشت برین می طلبد و برای بازمانده های شان صبر بیکران آرزو دارد و در غم و اندوه شان خود را شریک می داند.