22 تن دهشت افگن کشته شد

s.mohmand

کابل-افغانستان: نیروهای ملی دفاعی و امنیتی کشور طی 24 ساعت گذشته 20 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیوی بر نامه ریزی شد 10 ضربه هوائی را به منظور از بین بردن لانه های دشمن و رفع تهدیدات ایجاد شده در 15 ولایت راه اندازی کرده اند؛ در نتیجه این عملیات 22 تن دهشت افگن کشته، 14 تن زخمی و 3 تن دستگیر گردیده اند.

زابل- در نتیجه انداخت متقابل و ضربات هوایی در ولسوالی ارغنداب 7 تن دهشت افگن کشته و 3 تن زخمی گردیده اند.

ارزگان- در نتیجه عملیات تصفیوی با حمایه قوای هوای در قریه جات مرکز ولایت 7 تن دهشت افگن کشته و 2 تن زخمی گردیده اند.

هلمند- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی های نهرسراج و ناده 3 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

کندهار- در نتیجه انداخت توپچی و ضربات قوای هوایی در ولسوالی خاکریز 2 تن دهشت افگن کشته و 4 تن زخمی گردیده اند.

پکتیکا- در نتیجه عملیات تصفیوی در ولسوالی برمل 2 تن دهشت افگن کشته و یک تن دستگیر گردیده است.

ننگرهار- در نتیجه انداخت متقابل در ولسوالی پچیراگام یک تن دهشت افگن کشته و یک تن زخمی گردیده است.

خوست- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی صبری یک تن دهشت افگن دستگیر، مقدار سلاح و مهمات، 15 سیت موبایل، 3 جلد پاسپورت، 2 قطعه کارت هویت پاکستانی و تعداد اسناد مهم مربوط امارات عربی بدست آمده است.

لوگر- در نتیجه عملیات خاص مشترک در ولسوالی برکی برک یک تن دهشت افگن دستگیر گردیده است.